Curriculum Vitae

Molenpad coaching  2009 – heden

Hogeschool Zuyd te Sittard   2009 -2011

Docent deeltijdonderwijs

Geven van hoorcolleges ‘Pedagogiek van de levensloop’.

Geven van de module ‘Coaching’.

Rubicon Jeugdzorg te Horn   1998 – heden

Teamcoach,coach en supervisor  2014 – heden

Coachen, ondersteunen, en sturing geven aan teams en professionals binnen de organisatie aan  cluster, verblijf, ambulant, en AMV. En team ondersteuning primair proces. Het mede vormgeven van het beleid en ondersteunen bij de uitvoering ervan plus het leveren van een bijdragen aan de professionalisering,  deskundigheid bevordering en scholingsmogelijkheden.

Teamontwikkeling en teambuilding en team-intervisie.

Supervisie trajecten individueel en groepen op mbo, hbo en academisch niveau. 

Intervisie trajecten ten behoeven registratie.

Intensieve ambulant gezinsbehandelaar (IAG-er) 2012- 2015

Pleegzorgwerker  2009 – heden

Zorgcoördinator voor pleegkinderen met als taken het coördineren en het volgen van de hulpverlening en dit vervolgens beschrijven in hulpverleningsplannen.

Begeleiden van pleegouders die de zorg van een pleegkind op zich hebben genomen.

Het begeleiden van pleegkinderen en hulpverlening aan ouders wiens kind in een pleeggezin woont. Begeleiden van bezoekregelingen. Ouderbegeleiding, netwerkonderzoeken, familieberaad.

De bijbehorende competenties zijn: Doel- en resultaatgerichtheid, meerzijdige partijdigheid, klantgerichtheid, zelfreflectie en zelfontwikkeling, coachen, onderhandelen, initiatief, tact en sensitief gedrag.

Werkbegeleider 2008-2010

Bieden van diverse vormen van coaching aan de medewerkers van verschillende hulpvormen zoals acute zorg, facilitaire dienst en residentie. Individuele coaching vond plaats door het voeren van gesprekken en door coaching

on the job om zo te ondersteunen in het kader van deskundigheidsbevordering. Teamcoaching gaf ik in de vorm van begeleide intervisie, veranderingsprocessen en outdoor activiteiten. De competenties waarvan ik hierbij blijk heb gegeven zijn doel- en resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, zelfreflectie en zelfontwikkeling, coaching innovatie/vernieuwingsgerichtheid, loyaliteit en in staat om draagvlak te creëren.

Voorbereider Pleegzorg  2006 -2008

Binnen het team VSM (voorbereiding, selectie en werving) was het mijn taak als voorbereider pleegzorg om aspirant pleegouders door middel van een training en een gezinsonderzoek op te leiden en bij geschiktheid te selecteren als pleegouder. Het matchen van pleegkinderen met hun pleegouders met als taak om voor het

pleegkind de best mogelijke match te vinden in het pleegouderbestand. Hiervoor voer ik onderhandelingsgesprekken met ouders, voogd en pleegouders.

Pleegzorgwerker 2003-2006

Verantwoordelijk voor de begeleiding van pleegouders waar tevens een aantal Intensieve Ambulante Gezinshulptrajecten en ouderbegeleiding toe behoorden.

Geven van een cursus sociale vaardigheden aan pleegkinderen.

Mentor Stichting SAMAV te Venlo, destijds onderdeel van de Spil  1998 – 2003

Begeleiden van jonge alleenstaande asielzoekers van 14 tot 18 jaar in kleine wooneenheden en verantwoordelijk voor het maken van individuele begeleidingsplannen. In deze plannen was er aandacht voor wonen, school, netwerk, lichamelijke en psychische gezondheid. Verantwoordelijk voor facilitaire zaken, de financiële administratie, de dagelijkse gang van zaken en het onderhouden van netwerken met de vele noodzakelijke contacten. Geven van de cursus seksuele voorlichting. Geven van werkbegeleiding aan een student maatschappelijk werk.

Hodoscentrum te Roermond 1997-1998

Stafmedewerker

Het Hodoscentrum te Roermond was een jongeren begeleidingscentrum, geleid door enkele beroepskrachten en vrijwilligers tussen de 18 en 70 jaar. De jongeren, tussen de 16 en 21 jaar, werden veelal doorverwezen door de RIAGG, Reclassering en het CAD. Geven van de cursus ‘Sociale Vaardigheidstraining’ van Goldstein.

Opzetten van een cursus, in samenwerking met stichting Symbiose, die vrijwilligers meer inzicht gaf in

de specifieke problematiek van jongeren. Begeleiden bij budgetteren van individuen en groepen.

Verantwoordelijk voor de woonbegeleiding en het leiden van het bewonersoverleg.

Organiseren van het meubel-, tuin- en keukenproject. Voeren van functionerings- en begeleidingsgesprekken met vrijwilligers van de leerwerkprojecten. Schrijven van rapportages. Voeren van een deel van de financiële administratie.

error: Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd.